Hakkımızda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösterip Türkiye’nin en iyi maden şirketi olma hedefiyle yola çıkan Ölmez Madencilik 2006 yılında Hakkâri’de madencilik faaliyetlerine başlamıştır. 2010 yılında Diyarbakır-Dicle ilçesinde iki şirketi daha bünyesine katmıştır. Ölmez Madencilik Şirketi 2011 yılında Hakkâri’de flotasyon tesisini kurup çinko-kurşun konsantre üretimine başlamıştır.

Misyon

Ölmez Madencilik, paydaşlarına, çalışanlarına ve ticari ortaklarına karlı madencilik üretimiyle ve yüksek katma değer yaratarak dünya standartlarında maden ocaklarını işletmeye almayı hedeflemektedir.

Vizyon

Ortadoğu Bölgesinde çinko-kurşun madenciliği ve metal üretiminde lider şirket olmak.
Temel Değerler

 Şeffaflık ve dürüstlük,
 Çalışanlara ve yöreye değer vermek,
 Yaratıcılık ve Yenilikçilik,
 Sosyal onay,
 Takım çalışması ve güçlü iletişim,
 Mükemmele ulaşmayı hedeflemek,
 Teknolojik değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
 Girişimcilik
 İnovasyon
 Sürdürülebilirlik
 Takım Çalışması
 Sorumluluk
 Bütünlük ve Dürüstlük
 Saygı
 Güvenlik, Sağlık, ÇevreYönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Paydaşlarımız;

Temel hedefi ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmak olan Ölmez Madencilik 2006 yılında kurulan ve günümüze kadar istikrarlı bir büyüme ve gelişme gösteren, madencilik sektöründe her geçen yıl yeni yatırımlarla başta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere Türkiye ekonomisine ve paydaşlarına katkılarını sunmaya devam etmektedir. Ülkemizin dinamizmine, gelecekteki büyümesine ve genç nüfus avantajına olan inancımız bize umut vermekte ve bizleri gelecekteki yatırımlarımız için de motive etmektedir. Bu doğrultuda yeni yatırımlarımızı planlarken global piyasadaki ekonomik dalgalanmalara göre şirket stratejilerimizi ve yatırım politikalarımızı belirlemekteyiz.

Ölmez Madencilik olarak ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlara katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

İsmet ÖLMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim

Ölmez Madencilik Yönetimi

Alper Cenk Kaya

İŞLETME MÜDÜRÜ

Basın ve Halkla İlişkiler

HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKASI

Ölmez Madencilik, bakır, kurşun-çinko, demir v.b. metalik maden yataklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi ile, sürekli olarak gelişimi hedef edinmiş kurumsal bir maden şirketidir. Ölmez Madencilik; uluslararası standartlarda bilinen en iyi teknoloji ile, çevreyle uyumlu, yöre halkına saygılı ve Türk ekonomisine maksimum katkı sağlayacak doğrultuda faaliyetlerini yürütmektedir.

Güven ve karşılıklı kazanımlara dayanan ilişkilerin kurulmasının Ölmez Madencilik’in ticari başarısı için önemli olduğu inancını taşımaktayız. Ölmez Madencilik’in tercih edilen ticari ortak olması için yükümlülüğümüz bütün ilişkilerimizde karşılıklı kazanımlar yaratmaktadır.

Bunu aşağıdaki hususları dikkate alarak uygulamaktayız:
 Beraber çalıştığımız toplumların bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstermek,
 Faaliyetlerimizi birlikte çalıştığımız toplumların fayda sağlayacakları şekilde yürütmek,
 İçinde çalıştığımız toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranmak,
 Bireylerin değerlerine, görüşlerine ve haklarına saygı göstermek.

Aşağıdaki hususlara dayalı ilişkiler kurmak için çalışacağız:
 Açık ve şeffaf iletişim,
 Birbirimizden öğrenmek,
 Karşılıklı dayanışma,
 Başarıyı paylaşmak.
İnsan Kaynakları

GENEL BAKIŞ / İSTİHDAM POLİTİKASI

Ölmez Madencilik'in istihdam politikası yöreyi kalkındırma önceliğiyle belirlenmiştir. Yeni personel alımlarında sahamız yakınındaki köylerden başlayan bir süreç yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri belirlendikten sonra öncelik sahamıza sınır komşuluğu olan köylerden adaylar daha sonra ise diğer civar köylerden adaylar değerlendirilmektedir. Uygun adayın bulunamaması halinde sırasıyla bağlı olunan ilçe, il ve Türkiye'den adaylar incelenmektedir.

EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Ölmez Madencilik çalışanı olmanın ilk kuralı iş emniyeti, çevre ve halkla ilişkiler konularını kapsayan detaylı bir eğitimden geçmektir. Eğitimin içeriği güvenli bir çalışma ortamı yaratılabilmesi için personelin bilmesi gereken tüm detayları kapsar. Bu eğitimi almamış kişilerin işbaşı yapmaları kesinlikle yasaktır.

Standart eğitim sürecini başarı ile tamamlamış kişiler İnsan Kaynakları tarafından oryantasyon programına dahil edilirler. Oryantasyon programını tamamlayan kişiler iş başı eğitimine başlarlar. Şirketimizde yeni işbaşı yapan kişiler, önceki deneyimine bakılmaksızın, Şirket kurallarını öğrenip, işbaşı eğitimini tamamlayıncaya kadar yalnız çalışmalarına izin verilmez, çalışmalarını deneyimli bir gözetmen eşliğinde yaparlar. Çalışma süresi devamında gerek bölümlerden çalışanın mesleki yetkinliğini artırmak üzere talep edilen eğitimler gerekse İnsan Kaynakları Bölümü tarafından planlanan kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlenmektedir.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim eğitimi ihtiyaçları, kendi bölümleri ve İnsan Kaynakları Bölümü işbirliği ile belirlenir. Eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra kurum içinde verilmesi uygun olan eğitimler için dışarıdan eğitmenler getirilmekte ya da genel katılıma açık eğitimler için çalışanlar eğitim firmalarına yönlendirilmektedir.

İŞE ALIM SÜREÇLERİ

İnsan Kaynakları Bölümüne bildirilen personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla İstihdam Politikası doğrultusunda öncelikle CV bankasında mevcut bulunan başvurular taranır. Uygun adayların bulunamaması durumunda anlaşmalı iş arama internet sitelerine ilan verilir. Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylar mülakat sürecine dahil edilir. Bu süreçte insan kaynakları ve ilgili bölüm yetkililerinden oluşan heyet mülakatları yürütür. Mülakatlarda insan kaynakları adayın sahip olduğu davranışsal yetkinlikleri ve şirket kültürüne uyumunu değerlendirirken ilgili teknik bölüm ise adayın teknik yetkinliğini değerlendirmektedir.

Mavi yaka personel istihdamında adaylar güvenilirliği kanıtlanmış dört aşamalı teste tabi tutulurlar. Matriks, matematik, okuma-anlama ve mekanik muhakeme konularını kapsayan bu testlerle adayların genel kültür ve yetenek düzeyleri ile kısıtlı zamanda en doğru kararı verebilme becerileri ölçülmeye çalışılır. Bu testler dikkati yoğun kişilerin istihdam edilmesine yardımcı olarak iş kazaları olasılığının işe giriş sürecinde minimize edilmesine de olanak sağlamaktadır.

Süreç sonunda mülakatı gerçekleştiren heyet tüm adayların değerlendirmelerini tamamlar, İnsan Kaynakları uygun adaya iş teklifi yaparak işe alım sürecinin geri kalan adımlarını çalıştırır.

Açık pozisyonlarımızı Kariyer.net üzerinden takip edebilirsiniz.

Operasyonlar ve Projeler


Neden biz?

Uzman çalışan kadromuz, sürekli büyüyen üretim hacmimiz sayesinde yıllar boyunca gurur duyduğumuz birçok şey yaptık. Bu; hizmetlerimizi geliştirmek ve yeni zorluklar aramaya devam etmemi için bizi motive ediyor.

Müşteri

Proje

Uzman Çalışan

Üretim (Ton)

Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

Ölmez Madencilik olarak ana ilkemiz; teknoloji-ekonomi-çevre arasındaki ilişkiden hareket ederek, günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımının sağlanmasıdır. Dinamik bir çevre politikasına öncelik vererek, uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu sağlanması, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine katma değer sağlamak birincil amaçlarımızdandır. Ölmez Madencilik; sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansının kalıcı, etkin ve verimli çalışmalar için en vazgeçilmez unsur olduğunun bilincindedir. Yürüttüğü bütün faaliyetlerde; olası tüm riskler hesaplanır, gerekli önlemleri alınır ve çalışmanın stratejisi bu plan kapsamında belirlenir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen tüm hususlar göz önünde tutulmaktadır;

 Çevre Mevzuatı doğrultusunda uygulanan bütün yasal gerekliliklere bağlı kalmak,
 Ticari ve toplumsal çevresel riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevresel yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak,
 Çevre ile ilgili prosedürler oluşturmak ve bu prosedürleri bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenebilir açıklıkta uygulamak.
 Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu sağlamak,
 Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
 Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, çevre riskleri, olaylar, acil durumlar ve görüşlerin iyileştirilmesi için açık bir iletişim kurmak,
 Yürütmekte olduğu faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirerek olumsuz nitelikteki çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedbirleri ve izleme prosedürlerini uygulamak ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak, buna bağlı uzun vadeli mali sorumlulukları asgari düzeye çekmek,
 Yürütmekte olduğu faaliyetler sırasında ve sonrasında arazinin orjinal koşullarını ve verimliliğini sağlamak / korumak,
 Çalışanlarının yanı sıra; Alt Yüklenici, Müteahhit, Tedarikçi ve bunların çalışanlarını çevre politikası konusunda bilinçlendirmek ve faaliyetlerini Çevre Politikası kapsamında sürdürebilmeleri için gerekli eğitimleri vermek,
 Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı için çalışmalar yapmaktır.
İş Güvenliği ve Sağlık

İş Güvenliği ve Sağlık

Ölmez Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en yüksek standartları uygulamaktadır.

Ölmez Madencilik, Sağlık ve İş Emniyeti Yönetim Sistemi ile elde edilecek yüksek Sağlık ve İş Emniyeti Performansının etkin ve verimli çalışmalar için en vazgeçilmez unsur olduğunun bilincindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği sadece bölümün değil tüm bireylerin sorumluluğudur. Faaliyet sahalarımızda bulunan tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, tehlikeyi belirleme ve tehlikeye müdahale konusunda söz hakkına sahiptirler. Yazılı olarak bildirilen bu tehlikeler veya iş emniyeti önerileri yetkililerimizce dikkate alınarak önlemi derhal alınır.

Sağlık ve İş Emniyeti amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ölmez Madenciliğin faaliyetlerinin her biri şu hususları içerecektir;

 Etkin iş emniyeti yönetimine bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek,
 Çalışanlarının yanı sıra; Alt Yüklenici, Müteahhit, Tedarikçi ve bunların çalışanlarının da Sağlık ve İş Emniyeti risklerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden Sağlık ve İş Emniyeti yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,
 Çalışanların, müteahhitlerin ve tedarikçilerin emniyetli ve sorumluluk içinde çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak,
 Sağlık ve İş Emniyeti hususlarını, araştırma, proje geliştirme, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalar da dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek,
 Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkanlarını tanımlamak,
 Emniyetli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve oluşturmak,
 Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
 Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, iş ortamı riskler, olaylar, ve görüşler için açık bir iletişim kurmak,
 Sağlık ve İş Emniyeti performans raporlamalarına bağlılık sergilemek. Elde edilen raporlar ile sistemin devamını sağlamak ve güncellemeler ile sistemi geri beslemek,
 Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine tam olarak bağlı kalmak,  Sağlık ve İş Emniyeti amaç ve hedeflerine uygunluğu ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapıyı oluşturmak.

Kurşun

Kurşun (Pb)

Yeryüzünde rastlanan elementler arasında 34.sırayı alan kurşunun, atom numarası 82, atom ağırlığı 207.21’dir. Doğada özgün kristal yapısına ender rastlanan kurşun kübik sistemde kristalleşir.Gri renkli olup, metalik parlaklığa sahiptir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Simgesi : Pb Yoğunluğu : 11.34 gr/cm³ Ergime Noktası : 327,5ºC Kaynama Noktası : 1749ºC Ergime Isısı : 4,77 kj/mol

Önemli kurşun mineralleri galen (PbS); serüzit (PbCO3); anglezit (PbSO4); jamesonit (Pb2Sb2S5); jordanit (Pb2Sb2S5); bulanjerit (Pb3Sb2S6); piromorfit (Pb5Cl(PO4)3);mimemit (Pb10Cl2(AsO4)6) ve vulfenit (PbMoO4)’dir.

Ekonomik olarak işletilmekte olan yataklarda ençok bulunan kurşun minerali galen olup, genellikle çinko, bakır, gümüş, altın ve demir mineralleriyle birlikte bulunur. Dünyada çok az sayıda cevher yatağında (Güneydoğu Missouri-A.B.D.) kurşun yalnız başına cevher mineralizasyonunu oluşturur.

Görünür metal kurşun rezervinin dünyada 100 milyon ton, Türkiye’de 0.8 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. En büyük kurşun rezervine sahip ülkeler Avustralya, ABD, Kazakistan, Kanada ve Çin’dir. Kurşun maden üretimi dünyada 3 milyon ton, hurdalarla birlikte toplam üretim 6 milyon ton civarındadır. Türkiye’nin kurşun metal tüketimi ise yılda 35 bin ton kadardır. Buna karşılık yaklaşık 10 bin ton metal kurşun hurdadan, 5-6 bin ton da geçici olarak yurtdışına gönderilen cevherlerden elde edilmektedir. 15-20 bin ton mertebesindeki metal kurşun açığı da ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Demir

Demir (Fe)

Demir, simgesi Fe (Latince Ferrum'dan) ve atom numarası 26 olan kimyasal elementtir.

Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.

Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren elementel halde bulunur. Metalik demir elde etmek için, cevherdeki safsızlıkların kimyasal indirgenme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır.

Demir, karbonla birlikte 1420–1470 K sıcaklığa kadar ısıtıldığında oluşan sıvı eriyik %96,5 demir ve %3,5 karbon içeren bir alaşımdır ve dökme demir veya pik olarak adlandırılır. Bu ürün ince detaylı şekiller halinde dökülebilirse de, içerdiği karbonun çoğunu uzaklaştırmak amacıyla dekarbürize edilmediği sürece, işlenebilmek için fazlasıyla kırılgandır.
Çinko

Çinko (Zn)

Çinko kullanım açısından demir dışı metaller içerisinde alüminyum ve bakırdan sonra gelenen önemli üç metalden birisidir. Bu üç metal başlıca, demir ve çeliğin korozyona karşıdirencinin artırılmasında, döküm sanayinde kullanılan özel alaşımlar ile pirinç alaşımlarınyapımında kullanılmaktadır. Çinko ayrıca, çinko plakaların yapımında, çatı kaplama malzemelerinde ve lastik sanayiinde de (ZnO olarak) kullanım alanı bulmaktadır.

Çinko Mineralleri

Demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en çok kullanılan metaldir. Demir ve çeliğin korrazyona karşı direncinin artırılmasında, döküm sanayiinde kullanılan pirinç ve özel alaşımların yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, lastik ve pil yapımında önemli miktarlarda çinko kullanılmaktadır. Görünür metal çinko rezervi dünyada yaklaşık 200 milyon ton, Türkiye’de 2.3 milyon tondur. Avustralya, ABD, Kanada, Çin en çok çinko rezervine sahip ülkelerdir. Dünyada çinko cevher üretimi 8 milyon ton, hurda çinko üretimi 0.5 milyon ton civarındadır.

Türkiye’nin çinko metal tüketimi yılda 60 bin ton dolayındadır. Bunun 10 bin tonu geçici ihraç yoluyla yurtdışına gönderilen cevherlerden geri dönen metalle, bir bölümü hurdadan kazanılmakta, geri kalan 20-30 bin tonu ithalatla karşılanmaktadır.

Doğada çinko metalinin üretildiği en önemli mineral sfalerittir. Genel olarak çinko mineralleri altı grup altında sınıflandırılmaktadır.

 Sfalerit
 Sülfürler
 Sülfatlar
 Karbonatlar
 Silikatlar
 Oksitler

Çinko blend (Sfalerit, zinkblend): Formülü ZnS dir ve teorik olarak %67 Çinko, %33 Kükürt içermektedir. Genellikle FeS ile izomorfdur. Demir oranı bazen %20’ye kadaryükselebilmektedir. Siyah renkli olan bu minerale Marmatit denmektedir. Ayrıca CdS veMnS de içermektedir.

Galeri

  • Çalışma Sahası
  • Laboratuvar
  • Fabrika

Çözüm Ortaklarımız

Müşterilerimizin mevcut ve değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hizmet ağımıza kattığımız dünyanın önde gelen firmaları çözüm ortaklarımızdır.

İletişim

Van Ofis

Ömeroğulları Plaza Kat:4 Halilağa, 65140 İpekyolu/Van

halitkurt@olmezmadencilik.com

+90 432 217 86 86

Hakkari Ofis

Bulak Mah. Kayacan Cad. Haci Sait Camii Karşısı Hatso Binası Kat:5 Merkez/Hakkari

info@olmezmadencilik.com

+90 438 255 81 88

Diyarbakır Ofis

Mezopotamya Mh. 332 Sk. No:26 Trend Office K:7 D:25-26 Kayapınar/DİYARBAKIR

seyhmusyildiz@olmezmadencilik.com

+90 412 502 79 49

Loading
Your message has been sent. Thank you!